Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Komunikaty
Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

"Ten magiczny czas..." - konkurs

2019-10-04 19:24

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA
PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ I ZIMOWEJ
PT.: “TEN MAGICZNY CZAS…” DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ SZKOLNYM

TERMIN etapu szkolnego: do 18.10

1. Organizatorzy konkursu:
– Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
– etap szkolny: Anna Peksa

2. Cele konkursu:
– promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych,
– rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów.

3. Adresaci konkursu:

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym.
II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III.
III grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII.

4. Wymagania konkursowe:

Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze technicznym, format A5, jednostronnie. Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu. Technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa).

Do kolejnego etapu przesłane zostaną maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej.

UWAGA! KONIECZNYM WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST DOŁĄCZENIE DO KAŻDEJ Z PRAC INFORMACJI O AUTORZE (w formie wypełnionej tabelki na odwrocie każdej z prac wzór tabeli zamieszczony w załączniku):

– imię nazwisko,
– wiek,
– telefon kontaktowy do opiekuna prawnego/ rodzice/ wychowawcy, – placówka przedszkolna/ szkolna z adresem oraz kontaktem telefonicznym.

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych (RODO) określone są w załączniku do regulaminu.

Prace, które wpłyną na konkurs stają się własnością MPiT i nie będą zwracane autorom.

 

5. Postanowienia końcowe:
– Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
– Organizator nie zwraca prac konkursowych.
 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych na projekt.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania dla chętnych uczestników.

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com