Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Komunikaty
Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Pomoc finansowa dla uczniów

2019-09-04 16:51

POMOC FINANSOWA DLA UCZNIÓW

 

Szanowni Państwo,

jako rodzice dzieci w wieku szkolnym maja Państwo prawo skorzystać z dodatkowych form wsparcia finansowego na wsparcie funkcjonowania swojej rodziny.  

 

Programy socjalne

 

STYPENDIA SOCJALNE

pomoc finansowa, jej wysokość jest zależna od indywidualnego dochodu rodziny.
Pomoc skierowana jest dla rodzin, których maksymalny dochód na członka rodziny nie może przekraczać 528 zł. Wnioski należy składać do dnia 16 września w Gminnym Ośrodku Społecznym w Baranowie. Wniosek do pobrania http://www.baranow.pl/mieszkancy/ogloszenia/item/406-stypendia-socjalne

 

DOFINANSOWANIE DO OBIADÓW

pomoc finansowa przyznawana na cały rok szkolny dla uczniów w formie dofinansowania do zakupu obiadów, pomoc skierowana jest dla rodzin, których maksymalny dochód na członka rodziny nie może przekraczać 792 zł. 

Wnioski należy składać do dnia końca września w Gminnym Ośrodku Społecznym w Baranowie.

 

PROGRAM 300 PLUS

Program skierowany do rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej – od I klasy do uczniów mających 20 lat. Świadczenie jest jednorazowe i przyznawane jest bez względu na dochód. składamy od 1 sierpnia do końca października w tym samym miejscu, urzędzie – w którym składane i rozpatrywane są wnioski o 500 plus. Wnioski można pobrać w urzędzie lub ze strony ministerstwa 

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie 

 

ZAPOMOGI LOSOWE

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np. choroba przewlekła, wypadek, bezrobocie itp. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Regulamin zapomogi dostępny w sekretariacie szkoły.

 

 

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com