Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Komunikaty

 

 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BARANOWIE CZYNNE JEST W GODZINACH 6:30-16:15

 

 

 

 

 

 

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z naszej placówki, którzy posiadają bogate doświadczenie oraz umiejętność pracy z dziećmi. Dzięki temu nasi podopieczni z dużym zapałem uczestniczą w dodatkowych zajęciach, odkrywając tym samym swoje talenty i pasje.

Wśród zajęć dodatkowych odbywających się w naszym przedszkolu wyróżnić można:

 • język angielski – Katarzyna Malinowska 

  Celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą. Prowadzone zajęcia umożliwiają dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się językiem dla celów komunikacyjnych. Praca nauczyciela z dziećmi powoduje osłuchiwanie się z językiem obcym podczas zajęć i zabaw grupowych, które sprawiają, że dzieci zaczynają przyswajać język angielski w sposób dla siebie naturalny tak jak się to dzieje w przypadku języka ojczystego.

 • logopedia – Justyna Rabiega

  Celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach w edukacji szkolnej. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego logopedę w formie zabawowej mają za zadanie: usprawnić pracę narządów mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, stymulować językowe umiejętności, zwiększyć możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.

 • religia – Rafał Olbromski          Podręcznik: Jesteśmy dziećmi Boga, WAM

  Program nauczania religii w przedszkolu uwzględnia rozwój psychofizyczny dziecka, starając się być w zgodzie z przeżywanymi przez nie emocjami i relacjami w rodzinie i grupie rówieśniczej. Ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość.

 • rytmika – Gabriela Karolewska

  Zajęcia rytmiczne wpływają na rozwój aktywności twórczej dziecka w zakresie działania inspirowanego muzyką. Rozwijają wrażliwość słuchową i kształtują umiejętność właściwego odbioru muzyki, wartościowania oraz odczuwania jej piękna. Zajęcia te zwiększają płynność i harmonię ruchów dziecka. Rozwijają jego zdolności muzyczne poprzez naturalny, spontaniczny kontakt z muzyką w zabawie. Kształtują poczucie rytmu i koordynację ruchową, zwiększają wrażliwość artystyczną oraz budzą pozytywne emocje i uczucia

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com