Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Komunikaty

 

 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BARANOWIE CZYNNE JEST W GODZINACH 6:30-16:15

 

 

 

 

 

 

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

Terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od dnia 1 lutego 2019 r.

do dnia 21 lutego 2019 r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia 22 lutego 2019 r.

do dnia 8 marca  2018 r.

od dnia 18 marca 2019 r.

do dnia 27 marca 2018 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia 11 marca 2019r

do dnia 12 marca 2019 r.

od dnia 28 marca 2019 r.

do dnia 29 marca 2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do dnia 13 marca 2019 r.

do dnia 1 kwietnia 2019 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od dnia 14 marca 2019 r.

do dnia 19 marca 2019 r.

do 9 kwietnia 2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do dnia 25 marca 2019 r.

do dnia 12 kwietnia 2019 r.

7.

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Złożenie do dyrektora szkoły/przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły/przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com