Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Krótka historia szkoły

Źródła historyczne w niewielkim zakresie dokumentują historię szkoły w Baranowie. E. Calier, w swoim szkicu geograficzno - historycznym o powiecie ostrzeszowskim w XV stuleciu, podaje, iż szkoła w Baranowie istniała na pewno przed 1694 rokiem. Fakt ten potwierdza w swojej kronice również ks. Władysław Fabisz. Nazwiska pierwszych baranowskich nauczycieli pojawiają się z datami: 1662 (Jędrzej Chmielikowicz), 1671 (Stanisław Kopałkowicz), 1702 (Jakub Jurowiecki), 1733 (Tomasz Tonowski), 1800 (Mroczkowski, Remelski, Barcik), 1809 (Jan Wyderkowski) 1821 (Jan Cybulski, Jarosz, Wojciech Jasiński)1834 (Michał Goniakowski). W 1826 r. zbudowano w Baranowie budynek pełniący funkcje ratusza, w którym później zorganizowano szkołę. Funkcjonowała ona w nim aż do czasów współczesnych. W powojennej historii baranowskiej oświaty należy odnotować filialną przynależność do SP w Słupi w latach 1975-81(klasy I – IV). W budynku funkcjonowały dwie izby lekcyjne i przedszkole. Gdy rozebrano go w 1989 roku, zajęcia dydaktyczne odbywały się w pomieszczeniach OSP i w salce katechetycznej. W grudniu 1990 r. UR w Kępnie wydał oficjalne pozwolenie na budowę nowego obiektu . Osobami zaangażowanymi bezpośrednio w realizację inwestycji byli ówczesny wójt gminy - Jan Sarnowski i dyrektor szkoły, a później radny - Mieczysław Żołędziewski. Prace budowlane zakończono w grudniu 1995 r. Jednocześnie podnoszono stopień organizacyjny szkoły, co dało w konsekwencji możliwość utworzenia w nowym budynku sześciooddziałowej szkoły podstawowej. Uroczyste otwarcie nastąpiło 6 września 1996 r. Od 1 stycznia 1997 r. zaczął funkcjonować, powołany uchwałą Rady Gminy, Zespół Szkół w Baranowie, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole Samorządowe przeniesione do nowego budynku we wrześniu 1997 r. Za zgodą władz oświatowych podnoszono stopień organizacyjny szkoły, w efekcie czego w czerwcu 1999 r. SP w Baranowie, po raz pierwszy w historii, ukończyli absolwenci VIII klasy. Podobnie było jeszcze tylko w roku 2000, ponieważ reforma systemu oświaty wprowadziła sześcioklasową szkołę podstawową. 6 września 2006 r. w 10.rocznicę funkcjonowania w budynku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru oraz nadania Zespołowi Szkół w Baranowie imienia Powstańców Wielkopolskich.

 

 

 

Galeria

Rok 1933 - budynek starej szkoły, przed nim Pomnik Poległych w Baranowie

Rok 1933 - budynek starej szkoły, przed nim Pomnik Poległych w Baranowie

Rok 1980 - uczniowie przed szkołą

Rok 1980 - uczniowie przed szkołą

Dyrektorzy SP i ZS w Baranowie - od prawej: Jerzy Pezalski, Mieczysław Żołędziewski, Janina Bielska, Ilona Walczak, Teresa Mazurkiewicz

Dyrektorzy SP i ZS w Baranowie - od prawej: Jerzy Pezalski, Mieczysław Żołędziewski, Janina Bielska, Ilona Walczak, Teresa Mazurkiewicz
  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com