Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Patron

SZKOŁA NOSI IMIĘ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Z inicjatywą nadania Zespołowi Szkół w Baranowie imienia patrona i wszczęcia starań o uzyskanie szkolnego sztandaru wystąpiła dyrektor Teresa Mazurkiewicz. Rada Pedagogiczna podjęła inicjatywę i uchwaliła program działań. Jednym z nich było wyłonienie kandydatur poprzez ankiety w środowisku. Wśród zaproponowanych znaleźli się: Piotr Potworowski, Jan Nowak – Jeziorański, Matka Teresa z Kalkuty i Powstańcy Wielkopolscy. W wyniku głosowania postanowiono nadać szkole imię: ,,Powstańców Wielkopolskich’’. W grudniu 2006 roku podjęta została przez Radę Gminy w Baranowie uchwała Nr III/19/2006 o nadaniu Zespołowi Szkół w Baranowie imienia Powstańców Wielkopolskich. Praca wychowawcza z uczniami prowadzona była dwa lata. Nasi uczniowie poznawali ludzi i historię Powstania, zwiedzali miejsca walk, przystawali nad mogiłami Powstańców, spotykali się z ich potomkami. Kim byli Powstańcy Wielkopolscy? Powstańcy Wielkopolscy wydają się wzorem godnym do naśladowania poprzez swoje marzenia o wolności, poprzez swą determinację w walce o prawo do własnego kawałka ziemi. Zwycięstwo Powstania może stanowić wzór działań podejmowanych dla Ojczyzny, zakończonych sukcesem. Komitet Rodzicielski przyjął na siebie obowiązek głównego fundatora sztandaru. 16 września 2006 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich oraz poświęcenia i przekazania sztandaru. Na uroczystość przybyło wielu znaczących gości: przedstawiciele władz gminy, powiatu, województwa, władz oświatowych, przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Minister Edukacji Narodowej – Roman Giertych, wystosował list, w którym gratuluje wyboru patrona, życzy radości ze zdobywania wiedzy oraz podejmowania śmiałych i mądrych decyzji w przyszłości. 17 stycznia 1920 roku 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich, którym dowodził dowódca batalionu ostrzeszowskiego Stanisław Thiel, wkroczył do Kępna. Dzień 17 stycznia został ustanowiony  Dniem Patrona Szkoły na pamiątkę powrotu Ziemi Kępińskiej do Macierzy. Szkoła nawiązała kontakt z synem Stanisława Thiela prof. dr hab. inż. Kazimierzem Thielem. Stan zdrowia profesora nie pozwolił na uczestniczenie w obchodach 90. rocznicy Powstania. W liście, jaki wystosował do dyrektora szkoły, pisze: „Mój ojciec Stanisław Thiel całe swoje życie poświęcił walce o wolność. Początkowo swej małej ojczyzny – ziemi ostrzeszowskiej, płacąc za to wysoką cenę po wejściu wojsk niemieckich do Polski (aresztowanie całej niemal rodziny i śmierć żony oraz córki Katarzyny). Następnie, nadal brał udział w walce o wolność całej ojczyzny. Zmarł w roku 1943, a w czasie Powstania Warszawskiego zginęli walcząc o wolność córka Krystyna i syn Stanisław. I chociaż niewątpliwie zaangażowanie mego ojca (i matki także) w sprawy wolnościowe ograniczało czas, który mógłby poświęcić – swym dzieciom, to nigdy, gdy zostałem sam po wojnie w 1945 roku, nie pomyślałem, że mógłby postępować inaczej. Byłem zawsze i jestem dumny ze swego ojca, choć często mi go brakowało”. Działania szkoły zostały ukierunkowane także na poszukiwanie potomków Powstańców. Naszą rodzinę powstańczą tworzą: Władysława Urbańska – córka Rocha Posmyka, jego wnuczka – Barbara Marszałek, Krystyna Grygiel – córka Józefa Machulskiego, Maria Fikus – wnuczka Władysława Domagały i Jan Tyc – wnuk Wojciecha Chowańskiego. Spotkania z rodzinami Powstańców mające charakter wywiadów zostały udokumentowane na filmie i zaprezentowane mieszkańcom Baranowa i zaproszonym gościom podczas obchodów Święta Patrona. Zapraszani goście uczestniczyli również w wycieczkach do miejsc pamięci, miejsc, w których kiedyś stacjonowali Powstańcy i w barwny sposób dzielili się wiedzą. Podczas jednej z uroczystości w naszej szkole gościł Poznański Chór im. Jana Paderewskiego oraz aktor wcielający się w rolę Ignacego Paderewskiego. Umożliwiło to przygotowanie historycznej rekonstrukcji wjazdu polityka do rynku w Baranowie. Innym razem członkowie SGRH III Bastion Grolman z Poznania przeprowadzili wyjątkową lekcję historii opowiadając o umundurowaniu, wyposażeniu i codzienności powstańczej. Uroczystości szkolne uświetniają także przemarsze wokół baranowskiego rynku przy akompaniamencie orkiestr dętych.  Z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego uczniowie Zespołu Szkół noszącego imię Powstańców Wielkopolskich włączyli się w obchody tego wydarzenia biorąc udział w projekcie ,,Operacja Wolność’’ organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Celem projektu było rozwijanie w młodzieży zainteresowania przeszłością regionu. Formuła gry, dostarczając wiedzy, pozwalała na przeżycie przygody i utożsamienie się emocjonalne z uczestnikami Powstania. Naszą drużynę nazwaliśmy- Strzelcy z Mokradeł i w dziewięciu kolejnych tygodniach realizowaliśmy zadania. Skorzystaliśmy z zaproszenia do specjalnego sektora publiczności na widowisko pod tytułem ,,27 grudnia’’ w reżyserii Filipa Bajona. Wzięliśmy udział w centralnych uroczystościach obchodów 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Co roku przygotowujemy projekt „Powstańcy Wielkopolscy naszymi patronami”, który cieszy się  dużym zainteresowanie uczniów i  stał się nieodzownym punktem pracy wychowawczej (żywe lekcje historii przy powstańczych mogiłach,  szycie rozetek i proporców powstańczych, wykonywanie ozdób świątecznych o tematyce patriotycznej, dokumentowanie działań i spotkań z rodzinami Powstańców, konkursy literackie o Powstaniu, wycieczki, wystawy).  Sto lat temu okres świąt był również czasem myślenia o wolności. Jednym z działań szkoły jest przywołanie prawdziwych obrazów z tamtych lat, 27 grudnia 1918 roku – wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Tutaj należy wymienić postawienie w holu głównym szkoły patriotycznej choinki, na której rozbłyskują cekinowe bombki, na nich widzimy ludzi, którzy dali nam wolność.  Powstańcy naszej małej ojczyzny oraz przywódcy patrzą ze stuletnich fotografii. Wielkopolanie w rodzinnych domach przy świątecznych stołach i blasku świeczek na drzewku, rozmarzyli się i zapragnęli domu w wolnej Polsce. Opuścili to błogie miejsce, zamienili je na suchy chleb, niedostatek, zimno, ból ran, niepewność, a nawet śmierć. Nasi patroni zobowiązują nas do działania w tej materii do pracy na co dzień. 24 października 2014 r. delegacja uczniów z kwiatami, zniczem oraz pamiątkowym przesłaniem odwiedziła dom wnuczki Powstańca Wielkopolskiego Władysława Domagały w przeddzień historycznego wydarzenia – zamontowania tablicy upamiętniającej śmierć dziadka w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen koło Berlina. Szkoła uwrażliwia uczniów na historię naszego regionu. Zachęcamy dzieci i rodziców do aktywnego działania poprzez udział w różnych akcjach patriotycznych. Staramy się popularyzować wśród uczniów wiedzę na temat Powstania, wychowywać młode pokolenie w duchu patriotyzmu, a zarazem przywiązania do „Małej Ojczyzny” – czyli regionu, który zamieszkują. Wszystko to stanowi fundament, na którym budujemy naszą pracę wychowawczą. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Galeria

izba pamięci na czas święta nadania imienia szkole

izba pamięci na czas święta nadania imienia szkole

przygotowania do święta nadania imienia szkole

przygotowania do święta nadania imienia szkole

przygotowania do święta nadania imienia szkole

przygotowania do święta nadania imienia szkole

przygotowania do święta nadania imienia szkole

przygotowania do święta nadania imienia szkole

część artystyczna

część artystyczna

wnuk Powstańca

wnuk Powstańca

ozdabianie mogił

ozdabianie mogił

ozdabianie mogił

ozdabianie mogił

biesiada patriotyczna

biesiada patriotyczna

konkurs literacki

konkurs literacki

27 grudnia - uczniowie w akcji

27 grudnia - uczniowie w akcji

27 grudnia - świętujemy

27 grudnia - świętujemy

27 grudnia - uczniowie w akcji

27 grudnia - uczniowie w akcji

Dzień Patrona

Dzień Patrona

27 grudnia - uczniowie w akcji

27 grudnia - uczniowie w akcji

27 grudnia - uczniowie w akcji

27 grudnia - uczniowie w akcji

27 grudnia - uczniowie w akcji

27 grudnia - uczniowie w akcji

Dzień Patrona - wystawa

Dzień Patrona - wystawa

występ orkiestry dętej

występ orkiestry dętej

17 stycznia - Dzień Patrona

17 stycznia - Dzień Patrona

część artystyczna

część artystyczna

część artystyczna

część artystyczna

wspomnienia o Powstańcu

wspomnienia o Powstańcu

rodzina Powstańców

rodzina Powstańców

Dzień Patrona

Dzień Patrona

wystawa fotografii

wystawa fotografii

proporce - wystawa

proporce - wystawa

patriotyczna bombka

patriotyczna bombka

patriotyczna choinka

patriotyczna choinka

apel - świateczne myślenie o wolności

apel - świateczne myślenie o wolności

przyznanie nagród

przyznanie nagród

laureaci konkursu

laureaci konkursu

Dzień Patrona

Dzień Patrona

złożenie kwiatów

złożenie kwiatów

złożenie kwiatów

złożenie kwiatów

Dzień Patrona

Dzień Patrona

Dzień Patrona

Dzień Patrona

grupa Grolman

grupa Grolman

Dzień Patrona

Dzień Patrona

mundur i wyposażenie

mundur i wyposażenie

codzienność powstańcza

codzienność powstańcza

zapisy do wojska

zapisy do wojska

lekcja historii

lekcja historii

grupa Grolman

grupa Grolman

proporzec powstańczy w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

proporzec powstańczy w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

kustosz muzeum prezentuje uzbrojenie powstańców

kustosz muzeum prezentuje uzbrojenie powstańców

Dzień Patrona

Dzień Patrona

uzbrojenie z okresu powstania

uzbrojenie z okresu powstania

prezentacja ciężkiej broni w okopach

prezentacja ciężkiej broni w okopach

wystawa stała z eksponatami w Muzeum Powstania Wielkopolskiego

wystawa stała z eksponatami w Muzeum Powstania Wielkopolskiego

bezpośredni kontakt z eksponatami w muzeum

bezpośredni kontakt z eksponatami w muzeum

elementy wyposażenia udostępnione zwiedzającym

elementy wyposażenia udostępnione zwiedzającym

wystawa stała - umundurowanie

wystawa stała - umundurowanie

gabloty z odznaczeniami z okresu powstania

gabloty z odznaczeniami z okresu powstania

przed Muzeum Powstania Wielkopolskiego - wspólna fotografia

przed Muzeum Powstania Wielkopolskiego - wspólna fotografia

wjazd I. Paderewskiego do Rynku

wjazd I. Paderewskiego do Rynku

aktor w roli I. Paderewskiego

aktor w roli I. Paderewskiego

aktor w roli I. Paderewskiego

aktor w roli I. Paderewskiego

część artystyczna

część artystyczna
 
  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com